AND­RE SEPP on HOLi te­gev­juht

153
ANDRE SEPP.

Raa­si­ku en­di­ne val­la­va­nem, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge And­re Sepp alus­tas eel­mi­sel nä­da­lal tööd Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) bü­roo te­gev­di­rek­to­ri­na. Vii­ma­sed ne­li aas­tat oli ta val­la­va­ne­ma­na HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees, uueks ju­ha­tu­se esi­me­heks va­li­ti eel­mi­sel nä­da­lal Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja. HO­Li uu­de ju­ha­tus­se kuu­lu­vad veel asee­si­mees, Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu asee­si­mees Hel­le Loots­mann, Sa­ku val­la­va­nem Mar­ti Re­he­maa, Rae val­la­va­nem Ma­dis Sa­rik ja Tal­lin­na abi­lin­na­pea Vla­di­mir Svet. And­re Sepp üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kan­di­dee­ris HO­Li bü­roo te­gev­di­rek­to­ri ko­ha­le, sest Har­ju­maa te­maa­ti­ka on tal­le sü­da­me­lä­he­da­ne, tal on os­ku­si, tead­mi­si, ener­giat ja soo­vi maa­kon­da puu­du­ta­va­te tee­ma­de­ga eda­si te­ge­le­da.

Eelmine artikkelRMK te­ge­vus­ka­vad rii­gi­met­sas Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las
Järgmine artikkelRaa­si­ku vallavalitsus korraldab las­te­hoiu­koh­ta­de kon­kursi