Andineemel on merre kerkinud kavandatust suurem muul

3720
Andineeme randa rajatud sildumiskoht on peaaegu valmis.

Kuusalu valla järelevalvespetsialist kaalub, kui suurt trahvi määrata ehitusprojektis lubatust kaks korda pikemaks ehitatud muuli eest.

Kuusalu vallavalitsus on saanud Andineeme Vaino kinnistu juurde merre rajatava lautrikoha-väikesadama ehitamise kohta sel kevadel kaks anonüümkirja. Kohal on käinud keskkonnainspektsioon. Valla järelevalvespetsialist on algatanud väärteomenetluse, peatanud ehituse, trahvi suurus on seni otsustamata. Käesoleva nädala alguses kirjutas Andineeme muuli ehitusest Eesti Päevaleht.
Keskkonnaamet andis eelmise aasta lõpus vee-erikasutusloa ja nõusoleku taastada vana lautrikoht Andineeme külas Vaino kinnistu juures. Kuusalu vallavalitsus väljastas detsembris 2015 ehitusload kaitsemuuli, kai ja slipi rajamiseks. Kinnistu kuulub OÜ-le Magister Morum, mille omanik ja esindaja on Sulo Nigul, kes suvitab Vaino kinnistul ja peab seal külalistemaja. Kinnistu asub Lahemaa rahvuspargis.
Projekti järgi pidi endise lautrikoha asemele tehtama 46 meetri pikkune põhjamuul ning 45meetrine paadikai koos slipi ehk paadi vettelaskmiskohaga. Sulo Nigul tunnistab, et on lasknud rajada põhjamuuli ligi kaks korda pikema – 90meetrise. Teisele poole on ehitatud abi-ehk lõunamuul, keskele tehtud projektiga lubatust palju lühem kai.
Arendaja kommenteerib, et nii soovitasid eksperdid, kes hindasid olukorda üksteisest sõltumatult: „Projekt oli kinnitatud, sellele ehitusload antud. Kui leidsin järelevalvaja ja ehitaja, hakkasid nad rääkima, et niisugust pisikest asja ei ole mõtet teha, sest laine hakkab üle lööma, ohustaks paate ja inimesi. Nad soovitasid ehitada palju suurema muuli. Taotlust oli menetletud seitse kuud, kui oleksin uut ehitusluba taotlenud, oleks tänavune suvi mööda saanud. Otsustasin, et kui ehitama hakata, siis teha ekspertide soovituste järgi.“
Esimese selgituse saatis ta vallamajja märtsi alguses. Kui valla ehituspetsialist Ljubov Beglova, abivallavanema kt Madis Praks ja keskkonnaspetsialist Janne Heredia-Gonzalez käisid Andineemel kontrollimas, leidsid nad, et kaitsemuul oli rajatud projektis kavandatust kümmekonna meetri võrra pikemaks.
Keskkonnainspektsiooni kontrolli järeldus oli, et vee erikasutusloaga antud mahtusid kivide uputamise ja merepõhja süvendamise osas ei ole ületatud.
Valla järelevalvespetsialist tegi 18. aprillil ettekirjutuse peatada kaitsemuuli ehitus 10 päeva jooksul ning kuni selle seadustamiseni. Ettekirjutuse kehtimahakkamise ajaks sai paatide sildumiskoht Andineemel peaaegu valmis. Lisaks sellele, et kaitsemuul on kooskõlastatud projektist pikem, asub see ka teises kohas.
Möödunud nädala lõpus esitas Sulo Nigul vallamajja uue projektdokumentatsiooni, millele on lisatud viie eksperdi arvamus – seisukohad kinnitavad, et esialgselt oli sildumiskoht projekteeritud liiga väikese muuliga, sisuliselt valesti.
Sulo Nigul: „Igasuguste asjade kohta küsitakse ekspertiise. Kui ametnikud oleksid minult kohe möödunud aastal tahtnud ekspertide seisukohta, oleksin saanud varem selgeks, et projekti tuleb muuta.“
Nii Kuusalu vallamajast kui ka keskkonnaametist tõdetakse, et olukord on mõistetav, kuid ehitada tohib ainult vastavalt ehitusprojektile ja kooskõlastustele. Kui ehitusprojekti muudetakse, peab alustama taotlemistega otsast peale, Andineeme sildumiskoha rajaja seda ei teinud.
Kuusalu valla järelevalvespetsialist Ilmar Pekri kommenteerib, et tulenevalt ehitusseadustikust võib väärteomenetluse korral kohaldada juriidilise isiku suhtes kuni 32 000 euro suurust rahatrahvi: „Sulo Nigul saatis seletuskirja, tegelen ja uurin veel. Arusaadav on, et väiksemast muulist oleks laine hakanud üle lööma, aga asju peab ajama korrektselt, liigne kiirustamine ei tule kasuks. Trahv tuleb määrata, Magister Morumi trahv ei saa olla ainult kolmekohaline.“
Sulo Nigul kinnitas, et rajatud sildumiskoht jääb kohalikule rahvale avatuks: „Isiklikuks kasutamiseks ju kuuekohalist paadisilda ei ehita. Juba on minuga ühendust võtnud paadiomanik Soorinna külast ja küsinud, kas saaks oma paadiga tulla. Oleme kokku leppinud ka kohalike vabatahtlike merepäästjate esindaja Madis Praksiga, et vajadusel on võimalik merepäästepaadid siit vette lasta.“
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni spetsialist Andres Järve: „See, mida Andineemel näeme, ei ole lautrikoht, vaid on väikesadam. Lahemaale võib lautrikohti ja väikesadamaid rajada, kuid see peab käima seaduse järgi. Sulo Nigul on tunnistanud, et lubatud ehitusmahtu on ületatud, ja avaldanud soovi ehitus seadustada.“
Kuna on alustatud ehituse seadustamise protsessi, saadetakse Andineeme sildumiskoha kohta koostatud uued projektdokumendid kooskõlastuse saamiseks ka keskkonnaametisse.

Eelmine artikkelLeesi mälumängu võitja selgitamiseks läks vaja lisaküsimust
Järgmine artikkelKuusalu karateka TANEL PAABO võistles Euroopa MV-l