Algatati Anija valla üldplaneering

1392

Anja vallavolikogu algatas vallavalitsuse taotlusel valla üldplaneeringu. Abivallavanem Urmo Sitsi sõnul tegi volikogu selleks ettepaneku eelmisel aastal üldplaneeringu ülevaatamise ajal, kuid vallavalitsus pidas õigeks oodata enne üldplaneeringu algatamist ära uue ehitusseadustiku jõustumine tänavu juulis. Üldplaneeringu peaeesmärk on kaasajastada Anija valla territooriumil ehitusõiguse ja maakasutuse üldiseid põhimõtteid. Volikogu algatas ka keskkonnamõju strateegilise hindamise, et leida sobivaimad lahendusvariandid üldplaneeringuga kavandatavateks tegevusteks, kuidas vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut. Vallavalitsusele tehti ülesandeks korraldada üldplaneeringu ja KSH koostajate leidmiseks riigihange.

Eelmine artikkelKehra Videviku kinnistu uuesti oksjonile
Järgmine artikkelPõllumehed kinnitavad – tänavu tõotab tulla rekordiline viljasaak