Algas Kuu­sa­lu sot­siaal- ehk TET-ma­ja ehi­tus

995

Kuu­sa­lu sot­siaal­ma­ja ehk toe­ta­tud ela­mi­se ma­ja (TET-ma­ja) pro­jek­tee­ri­jaks ja ehi­ta­jaks va­li­tud Tai­ma Tee­nu­sed OÜ/Var­mo­tek Grupp OÜ alus­tab sel nä­da­lal Kuu­sa­lus Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tul ehi­tust. Tai­mar Tee­nu­sed juht Mar­gus Raud­sepp üt­les, et ehi­tu­sa­la on aia­ga pii­ra­tud, hoo­ne asu­koht ma­ha mär­gi­tud ning kopp hak­kab töö­le. Ma­ja peab val­mis ole­ma juu­liks 2020. Hoo­nes­se te­hak­se 10 kor­te­rit toe­ta­tud ela­mi­se klien­ti­de­le, ela­ni­ke­ga hak­ka­vad te­ge­le­vad eri­hoo­le­kan­de­tee­nust osu­ta­vad te­ge­vus­ju­hen­da­jad. TET-ma­ja ehi­tu­se ko­gu­mak­su­mus on 668 200 eu­rot, mil­lest riik toe­tab 392 000 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lus on 276 000 eu­rot.

Eelmine artikkelPalju eripalgelisi talusid
Järgmine artikkelAbi kü­si­mi­ne on suu­rim vä­gi­te­gu