Ale­xe­la kol­lek­tiiv is­tu­tas Valk­las puid

61
Kogukonnapäev Valklas. Foto Ardo Kaljuvee

Ener­giaet­te­võ­te Ale­xe­la kor­ral­das Valk­las ko­gu­kon­na­päe­va. Lau­päe­val, 13. mail is­tu­ta­sid seal sa­da ini­mest 8000 kuu­seis­ti­kut. Koos täis­kas­va­nu­te­ga is­tu­ta­sid ka lap­sed. Li­saks sai osa­le­da töö­tu­ba­des – õpi­ti loo­dus­li­kust vee­ko­gust vett filt­ree­ri­ma ja ke­va­dis­test tai­me­dest ki­hi­list või­lei­ba te­ge­ma. Lap­si rõõ­mus­tas koe­ra­tüd­ruk Lot­te. Ale­xe­la esi­me­ne ko­gu­kon­na­päev oli Rap­la­maal.

Eelmine artikkel„Ke­vad­torm 2023“ Ani­ja, Kuu­sa­lu, Raa­si­ku val­las ja Lok­sal
Järgmine artikkelSõnumitoojas 17. mail