Ala­ve­re las­teaed sai 55

77

Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 16. märt­sil tä­his­tas Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaed 55. sünnipäeva. Sel pu­hul kü­la­li­si ei kut­su­tud, pi­du pee­ti oma­kes­kis. Lap­sed laul­sid, tant­si­sid ja lu­ge­sid luu­le­tu­si, õpe­ta­jad esi­ne­sid las­te­le. Iga rühm sai kin­gi­tu­seks uu­si män­guas­ju. Sün­ni­päe­va­ pu­hul oli ko­gu las­teaia­pe­re­le ühi­ne pi­du­lik lõu­na­söök sa­la­ti­te ja sün­ni­päe­va­tor­di­ga. Las­teaia aia kül­ge ri­pu­ta­ti kõi­gi­le vaa­ta­mi­seks näi­tus, kus on las­teaia­las­te tööd ning koo­liõ­pi­las­te joo­nis­tu­sed ja luu­le­tu­sed mee­nu­tus­te­ga oma las­teaia-ajast. Näi­tus jääb üles se­niks, ku­ni pil­did vas­tu pea­vad, um­bes paa­riks-kol­meks nä­da­laks.

Eelmine artikkelSal­mis­tu kü­la­va­nem toob sõ­ja­põ­ge­nik­ke suu­re bus­si­ga
Järgmine artikkelUkraina põgenikud Ida-Harjus