Aeg­vii­du saab pa­kiau­to­maa­di

406

Lo­gis­ti­ka­fir­ma DPD alus­ta­b pa­kiau­to­maa­ti­de võr­gus­ti­ku laien­da­mi­se­ga, uued asu­ko­had on kes­kus­te ase­mel ela­mu­piir­kon­da­des ja väik­se­ma­tes asu­la­tes. Pai­gal­da­mist alus­ta­ti käe­so­le­va nä­da­la al­gu­ses ning ühe­na esi­mes­test saab sel­le Aeg­vii­du alev, kus se­ni pa­kiau­to­maa­te ei ole. Ela­ni­kud ja val­la­va­lit­sus on pakiautomaati taotlenud mitmelt tee­nu­se­pak­ku­jalt.