18. ja 19. mail „Ela­mu­sed pea­lin­nast pii­ri­lin­na­ni“

513

Kuue Lea­der-te­ge­vus­gru­pi koos­töö­na käi­ma pan­dud pro­jek­ti „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ raa­mes tu­leb 18. ja 19. mail ühi­sü­ri­tus „Ela­mu­sed pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ – rah­vast kut­su­tak­se kü­las­ta­ma ida­pool­se ran­ni­ku­ala ehk Tal­lin­nast ku­ni Nar­va­ni ma­ju­tus- ja toit­lus­tu­s­asu­tu­si, mat­ka­ra­du, töö­tu­ba­sid, rah­va­ma­ju. Pro­jek­tis osa­leb ka MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­rupp, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn. Kuu­sa­lu val­last on end osa­le­ja­na re­gist­ree­ri­nud Lau­gu kü­la­lis­te­ma­ja, La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da ja Ii­sa­ka ta­lu, La­he­maa Öko­tu­rism, Ülea­ru rat­sa- ja tu­ris­mi­ta­lu, ko­du­res­to­ran Mer­Mer, Lee­si rah­va­ma­ja, Vel­di ja Tüt­red pruu­li­ko­da, La­he­maa Ka­la­tu­rism, Kär­ka puh­ke­ma­ja ja Val­ge­jõe vei­ni­vil­la. Lok­salt tee­vad kaa­sa Luc­ky baar, Ehal OÜ kä­si­töö­tu­ba ja MTÜ Ran­na­män­nid rah­vus­li­ku kä­si­töö tu­ba. Kaa­sa teeb ka Ani­ja mõi­sa­koh­vik. Aren­dus­ko­ja juht Hei­ki Vun­tus üt­les, et kü­las­ta­jaid oo­da­tak­se kau­ge­malt, aga ka oma ko­du­kan­di rah­vas on oo­da­tud.

Eelmine artikkelSel­gu­sid uju­mis­võist­lu­se Kuu­sa­lu Ke­vad 2019 pa­ri­mad
Järgmine artikkelKeh­ra pea­le­laa­di­mis­jaa­mast vii­di Si­be­ris­se 918 ini­mest