Raasiku vallavolikogu võttis vastu lisaeelarve

644

Teisipäeval, 9. oktoobril oli Raasiku vallavolikogu istungil päevakorras selle aasta teine lisaeelarve. Volikogu kinnitas kaks majanduskomisjoni parandusettepanekut. Esiteks suurendada kulude poolt 7600 euro võrra, et ehitada Raasiku põhikooli juurde Võidu tänava poolsesse külge piirdeaed. Raha selleks tuleb tulumaksust. Teiseks oli ettepanek suunata kohalikule korrakaitse ühingule eraldatav summa Aruküla terviseraja valgustamiseks. Idee autor, endine Raasiku vallavanem Andre Sepp selgitas, et 1994. aastal loodud korrakaitseühing on kaotanud praeguseks oma funktsiooni ning mõistlikum on sellele mõeldud raha, 3652 eurot paigutada ümber. Vallavolikogu hääletas mõlema parandusettepaneku poolt ning võttis lisaeelarve vastu.