Volikogu arutab Kuusalu lasteaia tasandusrühma küsimust juunis

1114

Kuusalu vallavolikogu 26. mai istungil jäi otsustamata, kas lasteaeda Jussike tehakse tasandusrühma asemel tavarühm.

Möödunud kolmapäeval oli vallavolikogu istungi päevakorras Kuusalu lasteaia põhimääruse muutmine – plaanis on sulgeda Harjumaale ainsana tegutsema jäänud tasandusrühm erivajadustega lastele ja teha selle asemel avatavasse tavarühma täiendavad lasteaiakohad 17 lapsele.

Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas istungil, et tasandusrühma sulgemise tingis Kuusalu valla praegune suurim probleem ehk lasteaiakohtade puudus. Järjekorras on üle saja lapse. Kui varem oli maakonna kõigis lasteaedades tasandusrühm, siis nüüdseks on need mujal likvideeritud just kohtade vähesuse tõttu.

Samas tõdes vallavanem, et tasandusrühma saab seaduse järgi sulgeda vaid juhul, kui lapsevanemad on nõus. Vallavalitsusel olid kirjalikud nõusolekud olemas. Kolme lapse vanemad andsid allkirja, kui täidetakse lisatingimused – uue rühma juurde tehakse pool ametikohta õpetajale, kes hakkab tegelema senise tasandusrühma lastega, ning lasteaeda tuleb leida logopeed. Õpetaja saaks tööle võtta, palgafondi see lisakulutusi ei tooks, sest eelarves ette nähtud logopeedikoht on seni täitmata. 

„Eile õhtul teatas aga üks lapsevanem, et ei ole nõus. Ka saime ootamatult Kuusalu lasteaia hoolekogu pöördumise, mis on adresseeritud nii vallavalitsusele kui volikogule,” sõnas vallavanem ja tegi ettepaneku lükata otsustamine edasi järgmisele istungile, mis toimub 16. juunil.

Pöördumises, millele on alla kirjutanud hoolekogu esimees Triin Lõhmus ja aseesimees Heleri Paiste, on öeldud, et tasandusrühma likvideerimisel jäävad seal käivad lapsed ilma individuaalsest lähenemisest ja eriõppest, kuid nende laste areng on tulemuslik ainult võimalikult varajase professionaalse sekkumise korral.

Edastatud on hoolekogu seisukoht, et erivajadustega lastele tagataks lasteaiaõpe pedagoogi või eripedagoogi toel ning lasteaias logopeediline abi. Kuni logopeedi koht on täitmata, tuleks hüvitada lapsevanemate tehtud kulutused logopeediteenusele.

Pöördumises on ka laused: „Hoolekogu taunib vallavalitsuse kava luua erivajadustega lastele rühm Vihasoo algkooli-lasteaia juurde, sest ei pea õigeks tugirühma eemaldamist valla keskusest. See toob kaasa erivajadustega laste täiendava traumeerimise nende igapäevasel vanematest eraldatud edasi-tagasi transportimisel kaugele valla ääremaale.”

Enn Kirsman teatas, et otsuse edasilükkamine on vale: „Tean kolme peret, kes on end Kuusalu vallast välja kirjutanud, et saada lasteaiakohta mujalt. Venitamine võib panna veel mõned lapsevanemad vallast lahkuma.”

Ta soovis teada saada, miks ei ole Kuusalu lasteaed suutnud viimastel aastatel ametisse võtta logopeedi.

Hariduskomisjoni esimees Sulev Valdmaa vastas, et logopeedi on raske leida. Vallavanem lisas, et logopeedi töölesaamiseks oleks tarvis täiendavaid ressursse.

Lasteaia juhataja Astrid Meister ütles, et viimati tööl olnud logopeed läks elama välismaale. 2009. aasta jaanuarist on otsitud uut logopeedi. Esimene põhjendus, miks ei tulda, on elukoht – Kuusalus ei ole eluaset. Soovitakse ka kõrgemat palka ja ametiautot. Seni on lasteaias abis käinud Kuusalu kooli logopeed.

Vihasoo lasteaia-algkooli juhataja Marika Astor: „Mind paneb imestama, kuidas hoolekogu taunib ääremaad. Vihasoo on valla üks suuremaid külasid Valkla kõrval. Elu ääremaal on võimalik, võiksime kaaluda erivajadustega laste õpetamist Vihasoos. Toimetulekuklass on meil juba olemas.”

Enamik volikoguliikmetest olid seda meelt, et arutada tasandusrühma sulgemist edasi järgmisel istungil paari nädala pärast.

Herko Sunts: „Lapsevanematele anname teada, volikogu ja vallavalitsus tegelevad selle teemaga, nad ärgu kiirustagu lasteaiakoha pärast enda sissekirjutamisega mujale omavalitsusse. Praegu on küsimus tehnilises korralduses.”

Henn Pärn toetas seda mõtet: „Suund lasteaiakohtade juurdetegemisele on õige ja lahendus leitakse positiivne ka praegu rühmas olevate laste suhtes.”

Marika Astor küsis veel, kui kaugel ollakse Kiiu lasteaia rajamisega. Vallavanem vastas, et ministeerium on küsinud ajagraafikuid ja andnud mõista, et KOIT-kava raha-eraldused kinnitatakse juuni alguses. Kui valitsus annab rahastusele nõusoleku, saab ehitusprotsessiga alustada.

Eelmine artikkelPäästeti koer
Järgmine artikkelAruküla koolihoonega tutvus pidulikul avamisel üle 700 inimese