Voli­ko­gu pre­mee­ris Aeg­vii­du val­la­va­ne­mat

1434

Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas vo­li­ko­gu esi­me­he Too­mas Tõ­ni­se et­te­pa­ne­kul pre­mee­ri­da val­la­va­nem Rii­vo Noort 300 eu­ro­ga sel­le eest, et ta juh­tis 2016. aas­tal Aeg­vii­du val­la esin­da­ja­na Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la ühi­ne­mi­se et­te­val­mis­ta­mist. Vo­li­ko­gu mär­kis, et Aeg­vii­du ja Ani­ja vald on esi­me­se 12 hul­gas, kes jõud­sid 2016. aas­tal vas­tu võt­ta ja esi­ta­da ühi­ne­mis­do­ku­men­did va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le ning te­gi üks­meel­se ot­su­se val­la­va­ne­ma pre­mee­ri­mi­seks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu valla ha­ri­dus­töö­ta­ja­te pal­kade uued piir­mää­rad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu si­se­meis­ter ten­ni­ses on ERK­KI VIL­LEMS