Voli­ko­gu eral­das HC-le Keh­ra era­kor­ra­li­selt 10 000 eu­rot

656

Ani­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la tä­na­vu­se nel­jan­da eel­ar­ve. Tu­lu­de poole lisati 60 693 eu­rot, pea­mi­selt sih­tots­tar­be­lis­te toe­tus­te ar­velt. Ku­lud suu­re­ne­sid 48 408 eu­rot. Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi­le eral­da­ti era­kor­ra­list te­ge­vus­toe­tust 10 000 eu­rot, ku­na sep­temb­ris loo­bu­sid kaks se­nist spon­so­rit klu­bi toe­ta­misest ning see­tõt­tu on HC Keh­ra ee­lar­vest 30 000 eu­rot puu­du. MTÜ­le Keh­ra Raud­tee­jaam eral­da­ti 3552 eu­rot ven­ti­lat­sioo­ni­töö­deks ning 2706 eu­rot möö­du­nud aas­tal väl­ja maks­ma­ta jää­nud in­ves­tee­rin­gu­toe­tust jaa­ma­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­se oma­osa­lu­seks. Tä­na­vu­se val­laeel­ar­ve maht pä­rast nel­jan­dat li­saee­lar­vet on 8,4 mil­jo­nit eu­rot.