Täiendati Anija valla vabaühenduste toetamise korda

909

Anija vallavolikogu lisas vallaeelarvest vabaühenduste tegevuseks toetuse taotlemise korda kriteeriumid, millest lähtutakse spordivaldkonnale tegevustoetuse eraldamisel. Toetatakse 7-19aastaseid lapsi ja noori, laste ja noorte spordi rahastamine toimub pearaha alusel ning pearaha määra kinnitab vallavalitsus igaks eelarveaastaks vastavalt rahalistele võimalustele.  Abivallavanem Marge Raja ütles, et vallavalitsuse kultuuri- ja spordikomisjon, kes vaatab vabaühenduste rahataotlusi läbi, on ka seni püüdnud samadest põhimõtetest lähtuda, kuid need võiks olla vastavas korras fikseeritud.