Võlanõustaja saab teid aidata

949

Mida ette võtta olukorras, kui olete töö kaotanud või on tek-kinud probleemid laenude tähtajalise tagasi­maks­mi­sega?

Keerulise majandusolukorra tõttu on paljudel meist vähendatud töötasu, suur hulk on kaotanud töö. Seetõttu on tekkinud probleemid laenude/liisingute tähtajalise tagasimaksega, samuti pere toimetuleku tagamisega. Mida ette võtta sellises olukorras, kuidas edasi elada? Üks asi on kindel – selline situatsioon on ajutine ja on olemas erinevaid võimalusi, kuidas olukorda leevendada. Kindlasti ei peaks keegi häbenema, et on kaotanud töö või on pere sissetulekud sedavõrd vähenenud, et ei suudeta toime tulla edukamal ajal võetud kohustuste täitmisega. Sellisesse olukorda sattumise eest ei ole meist enamus kaitstud.

Võlanõustamine on teenus, mis on suunatud finants- majanduslikku hädaolukorda sattunud üksikisikutele, peredele ja leibkondadele, kellel on ülemäärane võlgnevus ning kes iseseisvalt ei ole võimelised võlgasid reguleerima või võlgadest vabanema.

Ülemäärane võlgnevus on olukord, kus võlgnikule on esitatud võlanõue, kuid ta ei suuda seda tasuda täies mahus  ettenähtud tähtajaks.

Võlanõustaja on isik, kes nõustab isikut või perekonda võlanõustamisteenuse osutamise käigus.

Võlanõustajal on riiklikult tunnustatud kõrgharidus sotsiaaltöös, sotsiaalpedagoogikas, majanduses või juriidiline haridus  ning kes on läbinud 160 tunnise võlanõustamise kursuse.

Teenus koosneb: probleemi kirjeldusest, võlgadesse sattumise põhjuste väljaselgitamisest, eesmärgi seadmisest, elatise kindlustamisest, võlanõuete kontrollist, võlgniku kaitsest, sissetuleku- ja majapidamis-nõustamisest, psühhosotsiaalsest nõustamisest, juhendamisest, võlgniku eneseabipotentsiaali kindlaks tegemisest ja olemasolevate ressursside aktiveerimisest, võlgade reguleerimisest. Teenuse hulka kuulub veel abistamine maksegraafiku koostamisel, vahendamine võlgniku ja võlausaldaja vahel, võlgadest vabanemine, järelabi, uute võlgade teket vältivate tegevusstrateegiate väljatöötamine, preventiivne nõustamine.

Eelmine artikkelVälk süütas kahekordse elumaja
Järgmine artikkelArenduskoja rahvas tuli Austriast veel suuremate koostööplaanidega