Rajame Lahemaale kaugtöö- ja koolituskeskusi

852

Käisime koos Lahemaa kaugtöö- ja koolituskeskuste juhatuse liikme Aive Niilo ja Eesti Kaugtöö Ühingu esinda-jatega Šotimaal tutvumas kaug­­töö edendamise võimalustega Hebriidide saarestik on hea näide ääremaast, kus kohaliku omavalitsuse targal tegutsemisel on õnnestunud tuua piirkonda noori aktiivseid inimesi ning rahvusvahelisi ettevõtteid.

Meid võttis vastu Donnie Morrison, sihtasutuse Western Isles Enterprise (WIE) esindaja. Sihtasutus tegeleb saarestiku sotsiaal-majandusliku arenguga tihedas koostöös kohaliku omavalitsusega.

Elanike saartele toomisel lähenetakse tervikuna ja sihipäraselt
Välis-Hebriidid on looduslikult karm maa. Traditsioonilised tegevusalad on kalapüük ja lambakasvatus, kuid järjest enam teatakse saari ka kui edulugu kaugtöö rakendamisest.

Et tuua saartele tagasi sealt läinud inimesi, aga ka uusi elanikke, tegeleb kohalik omavalitsus kogu elukeskkonnaga – avalike teenuste kättesaadavuse parandamisega, hariduse ja täiendkoolitusvõimaluste arendamisega, lastehoiu, transpordi ja ühendusteedega, elamumajanduse jms. Loosungi all „Ela siin, tööta üle maailma“ propageeritakse Hebriidide saarestiku turvalist ja rahulikku elukeskkonda.

Saartele püütakse tuua võimekaid inimesi, kes on valmis juhtima ja andma tööd ka teistele. Üks selline näide on firma TalkTalki hollandlasest juht Jan Schouten, kelle meie vastuvõtja Donnie Morrison oli saarele telefoni ja Internetiühenduse teeninduskeskust juhtima kutsunud. Selliste tegevuste tulemusena on õnnestunud pidurdada inimeste väljarändamist saartelt.

Ettevõtetele pakutakse valmis lahendusi
Ettevõtetele pakutakse terviklahendusi – kohalik omavalitsus on läbi sihtasutuse investeerinud lairiba Interneti ühendusse ja kaasaegsetesse kontorihoonetesse. Hoonete sisekujundus ja –lahendused on loodud juba koostöös ettevõttega ja arvestades spetsiifilisi vajadusi.

Lisaks aitab ettevõtteid tuua saarele professionaalne, hea töökultuuriga ja lojaalne tööjõud.  Sellisesse tööjõusse tasuvad investeeringud ära ja ettevõtted on valmis inimesi arendama.

Sihtasutusel on hea ülevaade inimeste kompetentsidest ja töötamise võimalustest, mida kasutatakse ettevõtete veenmisel. Tihedat koostööd tehakse tööhõiveametiga, mis teostab inimeste eelvalikut ja viib läbi vajalikke koolitusi.

Samas jälgitakse, et töö, mida saartele tuuakse, oleks kõrgemat kvalifikatsiooni nõudev ja vähemalt keskmisel tasemel tasustatud. Odavat telefonimüügitööd põhimõtteliselt saarele tuua ei taheta.

Ettevõtted, mida me külastasime tegelesid näiteks rahvusvahelise kinnisvara haldusega, Internetiühenduse ja telefoniühenduse tehnilise teenindusega ning tarbijate juriidilise nõustamisega. Palju oli ka väikeettevõtteid ja vabakutselisi, kes töötasid Interneti vahendusel tööandjatele suuremates linnades.
Näiteks oli mitmeid naisi, kes tegid salvestustelt maha kirjutamist advokaadibüroodele.

Kaugtöökeskused on vahend piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks, mitte eesmärk omaette
Saarte sihtasutus on kaugtöö või e-töö edendamisega tegelenud üle kümne aasta ja selle aja jooksul on töötamine distantsilt saanud Hebriididel nii loomulikuks, et kaugtööst kui töövormist praktiliselt ei räägita.
Kodukontorid ja külakeskustes töötamise võimalused on iseenesest mõistetavad nähtused ja käivad igapäeva elu juurde.

Tahaksime Kaugtöö Ühingu ja Lahemaa kaugtöö- ja koolituskeskustega jõuda Eestis sama kaugele, et ka siin oleks maapiirkondades paindlikult töötamist ja õppimist toetavad keskkonnad täiesti loomulik nähtus.
See on üks eeldus, et inimesed ja töö saaksid piirkonda tulla.

Hebriidide eeskujul oleme Lahemaa KKK-ga käivitamas praegu kompetentside kaardistust piirkonnas, et teaksime oma inimeste potentsiaali ning oskaksime läbi kaugtöökeskuste siia sobivat tööd tuua.  Esimene kokkusaamine on 28.05.2010 kell 14 Kolga keskkoolis.

Turundus, müük, raamatupidamine, finantsnõustamine, personalitöö, assisteerimine, disain, tarkvara hooldus, veebihaldus – need on vaid mõned vabakutseliste teenused, mida kohalikud ettevõtted läbi kaugtöökeskuste kasutada saavad. Lisaks avardab kaugtöökeskuste võrgustik ka ettevõtete võimalusi oma teenuseid pakkuda.