Vir­ve kü­la­va­ne­maks va­li­ti JAAN VELST­RÖM

657

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Vir­ve kü­la­va­ne­maks Jaan Velst­rö­mi. Vir­ve kü­la­ela­ni­ke koo­so­lek oli 27. ok­toob­ril. Val­da esin­das vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm. Rah­vas­ti­ku re­gist­ri jär­gi on Vir­ve kü­las 13 ela­nik­ku, neist 10 täis­kas­va­nut ja 3 last. Hää­leõi­gus­li­kest ela­ni­kest osa­le­sid kü­la­va­ne­ma va­li­mi­sel 9. Ai­nus kan­di­daat oli Jaan Velst­röm, kes va­li­ti ame­tis­se ühe­hääl­selt.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu või­tis Keh­ra Ma­ru
Järgmine artikkelKeh­ras arut­le­ti Ees­ti kest­vu­se üle