VIK­TO­RIA BO­RI­KO­VA on Ani­ja val­la au­ko­da­nik

1613

Ani­ja vo­li­ko­gu ot­sus­tas omis­ta­da val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li pi­kaa­ja­li­se tu­le­mus­li­ku töö eest Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia en­di­se­le kauaaeg­se­le ju­hi­le Vik­to­ria Bo­ri­ko­va­le. Ta töö­tas Las­te­ta­res li­gi 41 aas­tat, sel­lest 14 aas­tat me­dit­sii­niõe­na, ala­tes 1989. aas­tast ku­ni möö­du­nud sü­gi­se­ni ju­ha­ta­ja ja di­rek­to­ri­na. Sep­temb­ris ot­sus­tas 27 aas­tat las­teae­da juh­ti­nud Vik­to­ria Bo­ri­ko­va jää­da pen­sio­ni­le. Au­ko­da­ni­ku märk nr 8, tun­nis­tus ja ühe­kord­ne toe­tus 550 eu­rot an­tak­se üle Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va kont­sert-ak­tu­sel Keh­ra koolis 23. veeb­rua­ril.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus võt­tis luu­bi al­la Aru­kü­la Jaa­ma tä­na­va rist­mi­kud
Järgmine artikkelPakun ka­tust!