Vihula vallavolikogu soovib ühinemisläbirääkimisi Loksa linna ja Kuusalu vallaga

1462

Vihula volikogu tegi ühinemisettepaneku 9 omavalitsusele: Aseri, Haljala, Kadrina, Kuusalu, Rakvere, Viru-Nigula ja Sõmeru vallale,Kunda ja Loksa linnale.

Lääne-Virumaa Vihula valla volikogu otsustas möödunud nädalal alustada ühinemisläbirääkimisi 9 omavalitsusega. Harjumaalt soovitakse liituda oma naabri Kuusalu vallaga ning Loksa linnaga, Lääne-Virumaalt Haljala, Kadrina, Rakvere, Viru-Nigula ja Sõmeru vallaga ning Kunda linnaga, Ida-Virumaalt Aseriga.
Vihula vallavolikogu esimees Aide Veinjärv kommenteeris, et ettepanek ühinemisläbirääkimisteks on saadetud omavalitsusjuhtidele ja kolmele maavanemale.
Ta lausus, et läbirääkimistesse otsustati kaasata nii palju omavalitsusi sooviga kasutada ära kõik võimalused: „Ei tea veel, kuidas meile vastatakse, millised omavalitsused ning kas üldse on valmis läbirääkimisi pidama, kuid vähemalt on algus tehtud. Siiani oleme saanud ühinemisläbirääkiste pidamise ettepaneku Loksa linnalt, ilma ühise piirita me liituda aga ei saaks ning teame, et Kuusalu pole ühinemisest huvitatud ega soovi ära anda ainult idapoolset osa vallast. Vihulale on teinud liitumisettepaneku ka Kunda ja Kadrina. ”
Ta lisas, et lähiajal on plaanis kohtuda ettepaneku saanud omavalitsusjuhtidega, et saada teada nende seisukohad.
Raasiku vallale ja Loksa linnale on riiklik Põhja-Eesti haldusreformikomisjon andnud soovitusi, kellega võiks liituda. Aide Veinjärv ütles, et Vihula vald pole kirja saanud. Põhja-Eesti piirkondlikku komisjoni haldusalasse kuulub ka Lääne-Virumaa.
Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks moodustati Vihulas komisjon, mille esimees on Aide Veinjärv, liikmed vallavanem  Annes Naan, Urmas Osila, Tõnu Ammussaar, Anneli Alemaa, Maire Muruvee ja Enna Tiidemann.
Vihula vallavalitsuse liige Urmas Osila, kelle kodu on Kuusalu vallas Kolgas, kuulub 2013. aasta kohalikel  valimistel Vihula volikogusse kandideerinud valimisliitu Vihula Vaba Vallakodanik.
Ta kommenteeris Sõnumitoojale, et liitumisega ei tohiks tormata ja Vihula valla kodanike jaoks midagi kehvemaks muutuda: „Läbirääkimiste põhiseisukoht oleks tasakaalustatud ja riiklikku tasandusfondi vältiv eelarve – Vihula vald ei saa tasandustoetust, ühinenud vald peab hakkama saama riigi toetuseta, et olla otsustes vaba. Säilitama peaks sotsiaaltoetused ja hüved. Kui võrrelda Haljala, Kadrina ja Vihula valda, siis sotsiaaltoetused on mitmes valdkonnas kordades suuremad Vihula vallas. Moodustatav vald ei peaks võtma kommunaalkohustusi, mis ei tulene seadusest – soojamajandus tuleks Haljala ja Kadrina vallas erastada, kortermajasid panna haldama ühistud.“
Urmas Osila kinnitas, et majanduslikult ratsionaalseim oleks Vihula vallal liituda Kuusalu valla ja Loksa linnaga: „Kooslust võiks nimetada Lahemaa vallaks. Vihula ja Kuusalu vallale ei maksa riik tasandusfondist toetust ehk dotatsiooni, oleme iseseisvad. Kui  Loksa linna puhul on hirmutatud suure laenukoormusega, suur vald tuleks ka sellega toime. Tark ei torma, Vihula vald  tuleb elukorraldusega kenasti toime ja seega on põhjust vaadata ka riigikohtu poole.“
Tõnu Ammussaar on viimastel aastatel töötanud Kuusalu abivallavanemana, Vihula vallas on olnud volikoguesimees ja vallavanem, ta valiti sotsiaaldemokraatide nimekirjas Vihula volikogu liikmeks, on oma volitused peatanud.
Tõnu Ammussaar: „Vihula peaks liituma võimalikult mõistlikel tingimustel. Loogiline on liitumine Haljala ja Kadrinaga. Kuusalu oleks neist märkimisväärselt võimekam ja Kuusalu vallaga ühinemine majanduslikult Vihula vallale kasulikum, kuid see poleks mõistlik, sest maakonnapiir on ees. Kuusalu valla inimesed on orienteeritud Harjumaale ja Tallinnale. Vihula, Kadrina ja Haljala valla rahvas Lääne-Virumaale ja Rakvere suunale. Vihula valla  rahvaküsitlus näitas, kuigi 66 protsenti vastanutest oli igasuguse liitumise vastu, siis küsimusele, kui on vaja liituda, millist suunda eelistaksite, vastas 69 protsenti, et eelistab Haljala suunda. On Vihula volikogu otsustada, kas arvestab rahvaküsitluse tulemusi.”
Kuusalu vallavolikogu esimees Enn Kirsman ütles, et sai Vihula vallavolikogult otsuse koopia, selgitavat kaaskirja polnud: „Loen välja, et Vihula vald soovib pidada ühinemisläbirääkimisi 9 omavalitsusega, moodustada ülisuure valla. Ma ei suuda ette kujutada valda, mis algab 20 kilomeetri kauguselt Tallinnast ja teiselt poolt jõuab 300 meetri kaugusele Rakvere linnusest. Kui Vihula kutsub meid arupidamisele, tuleb minna. Augustivolikogu istungil ei jõua Vihula volikogule vastata, tõenäoliselt arutavad Vihula volikogu otsust esmalt Kuusalu volikogu arengu- ja kogukonnakomisjon.”

Eelmine artikkelAnija vallasekretär naaseb tööle
Järgmine artikkelOmaniku õigused ja kohustused ei lõpe korteriuksega