Va­ra­hom­mi­ku­sed eten­du­sed VEL­JO TOR­MI­SE sün­ni­ko­dus

380
„Lindude äratamine“

Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku, he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mi­se 90. sün­niaas­ta­päe­val, ree­del, 7. au­gus­til esie­ten­dub Kuu­sa­lu lä­he­dal Aru kü­las Kõr­veaia ta­lus soo­me-ug­ri müs­tee­rium „Lin­du­de ära­ta­mi­ne“. La­vas­ta­vad An­ne Türn­pu ja Eva Kol­dits. Osa­leb se­ga­koor Vox Po­pu­li, mil­le di­ri­gent on Jan­ne Fri­do­lin. Koos­tööd alus­ta­ti 10 aas­tat ta­ga­si, Vel­jo Tor­mi­se 80. sün­ni­päe­vaks tehti kont­sert­la­vas­tus „Pa­rii­si lin­nas Lon­do­nis“. Ka „Lin­du­de ära­ta­mi­ne“ põ­hi­neb Vel­jo Tor­mi­se muu­si­kal. Kõik 6 eten­dust al­ga­vad hom­mi­kul kell 5.