Raa­si­ku ja Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­se fas­saa­di re­mon­t

379
Raasiku tervisekeskus

Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­kes­se esi­ta­sid Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­se ja Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­se-raa­ma­tu­ko­gu vä­lis­fas­saa­di re­mon­ti­mi­seks pak­ku­mi­se 8 ehi­tu­set­te­võ­tet. Sood­sai­ma pak­ku­mi­se te­gi ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas han­ke võit­jaks Bau Ehi­tu­se Grupp OÜ, kes hin­dab töö­de mak­su­mu­seks 44 950 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 53 940 eu­rot. Suu­rim pak­ku­mi­ne oli käi­be­mak­su­ta 74 317 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 89 180,40 eu­rot.

Eelmine artikkelVa­ra­hom­mi­ku­sed eten­du­sed VEL­JO TOR­MI­SE sün­ni­ko­dus
Järgmine artikkelRaa­si­ku en­di­se vee­tor­ni ka­tu­se re­mont