Valmis Salmistu veetöötlusjaam

807

OÜ Kuusalu Soojus tellimisel sai valmis Salmistu küla joogiveevarustuse teine etapp, mille käigus rajati uus Salmistu veetöötlusjaam. Lisaks rajati täiendavad veetorustike ühendused veetöötlusjaama ja Laane, sadama ning Klaukse elamupiirkondade vahel. Töid tegid peatöövõtjana OÜ Kuusalu Veod ning veetöötlusseadmete paigaldajana OÜ Aquatehnika. Teise etapi tööde maksumus oli 2,74 miljonit krooni, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas projekti 2 miljoni krooniga. Veetöötlusjaama seadmed eraldavad joogiveest üle normi olevad raua-, mangaani- ning ammooniumiühendid. Projekti raames rajatud veemahutid, survetõstepumbad ning hüdrandid suudavad kindlustada Salmistu külas vajaliku vee koguse ning survega veevarustuse tuletõrje jaoks. Veetöötlusjaama võimsus on piisav varustamaks edaspidi kogu Salmistu küla normidele vastava joogiveega. Kogu veeprojekti kahe etapi käigus rajati lisaks veetöötlusjaamale asulas 7 kilomeetrit veetorustikku ning 190 liitumispunkti veetarbijatele. Projekti kogumaksumus oli 6,69 miljonit krooni, millest KIK tasus 4,68 miljonit, OÜ Kuusalu Soojus 2,01 miljonit krooni. OÜ Kuusalu Soojus korraldab reedel, 13. augustil kell 17-19 veetöötlusjaamas avatud uste päeva, kus Raul Valgiste tutvustab huvilistele uut jaama ning selle veepuhastamise protsessi.

Eelmine artikkelMaastikupõleng Järsi külas
Järgmine artikkelKuusalus etendus esmakordselt lühinäidend pühak Lauritsast