Val­la tun­nus­tus Aeg­vii­du koo­li õpi­las­te­le

231
RASMUS TARASSOV.

Ani­ja val­la­va­lit­sus tun­nus­tas Aeg­vii­du koo­li õpi­la­si, kes esi­ne­sid möö­du­nud õp­peaas­tal edu­kalt oma­loo­min­gu­kon­kurs­si­del. Har­ju­maa oma­loo­min­gu­kon­kur­sil esi­ko­ha võit­nud ning Sten Roo­si mui­nas­ju­tu­võist­lu­sel erip­ree­mia päl­vi­nud 8. klas­si õpi­la­ne Ras­mus Ta­ras­sov sai pree­miaks Üle­mis­te Kes­ku­se 50eu­ro­se kin­ke­kaar­di. Maa­kon­na oma­loo­min­gu­kon­kur­sil 1.-2. koh­ta ja­ga­nud ning aas­ta loo­ma luu­le­kon­kur­si võit­nud 5. klas­si õpi­last Ca­ro­la Las­si pre­mee­ri­ti 40eu­ro­se ning Har­ju­maa kon­kur­sil 3.-4. koh­ta ja­ga­nud ja Sten Roo­si mui­nas­ju­tu­võist­lu­sel erip­ree­mia päl­vi­nud 5. klas­si õpi­last He­le­na Lan­di 30eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga. Oma­loo­min­gu­kon­kurs­si­del edu­kalt osa­le­nud Kree­te Mar­ga­ree­ta Kal­me, Ma­ria Kub­ja, He­le­na Raa­va ja Roo­si Rüt­man said pree­miaks 10eu­ro­se kin­ke­kaar­di.

Eelmine artikkelHead uut kooliaastat!
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald hak­kab taas maks­ma lap­se­hoiu­tee­nu­se toe­tust