Val­la toe­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se­le

84
Anija mõis. Foto Susann Kõomägi

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas eral­da­da 2023. aas­ta ee­lar­vest sih­ta­su­tu­se­le Ani­ja Mõi­sa Hal­dus 2023. aas­tal toe­tust 137 156 eu­rot. Sih­ta­su­tus taot­les toe­tust 20 000 eu­ro võr­ra roh­kem, 157 156 eu­rot, mil­lest 57 156 eu­rot mõi­sa pü­si­näi­tu­se täien­da­mi­se omao­sa­lu­seks ning 100 000 eu­rot te­ge­vus­toe­tu­seks. Vo­li­ko­gu lii­ge Ma­rek Suik te­gi et­te­pa­ne­ku eral­da­da mõi­sa sih­ta­su­tu­se­le Põr­gu­põh­ja sa­de­vee ka­na­li­sat­sioo­ni­le väl­jae­hi­ta­mi­seks ka­van­da­tud ra­hast veel 20 000 eu­rot, et üks­ki va­ja­lik te­ge­vus ei jääks te­ge­ma­ta. Et­te­pa­nek ei leid­nud vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tust. Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se ju­ha­ta­ja Ül­le Dau­ti sõ­nul jää­vad väik­se­ma te­ge­vus­toe­tu­se tõt­tu tä­na­vu va­he­ta­ma­ta mõi­sa­ma­ja vih­ma­vee­ren­nid.

Eelmine artikkelKoda­ni­ku­kam­paa­niad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelSõnumitoojas 4. jaanuaril