Koda­ni­ku­kam­paa­niad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las

69

Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sed kor­ral­da­sid det­semb­ri­kuus ela­ni­ke­kam­paa­niad, et ini­me­sed re­gist­ree­rik­sid end rah­vas­ti­ku­re­gist­ris val­la ela­ni­keks veel en­ne aas­ta lõp­pu. Tu­lu­maks hak­kab val­da­de ee­lar­ves­se lae­ku­ma neilt ini­mes­telt, kes on 1. jaa­nua­ri 2023 sei­su­ga re­gist­ree­ri­tud val­la ela­ni­ke re­gist­ris­se. Nii Ani­ja kui ka Kuu­sa­lu val­las on ela­ni­ke arv kas­va­nud. 1. jaa­nua­ri 2023 sei­su­ga on Ani­ja val­las 6431 ela­nik­ku, kampaania ajal registreerisid end elanikuks 53 inimest ning Kuu­sa­lu val­las 6613 ela­nik­ku, kampaania ajal lisandus 35. Kam­paa­nia väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se ajal oli Ani­ja val­las 6340 ja Kuu­sa­lu val­las 6595 ela­nik­ku. Mõ­le­mad val­lad on uu­te­le ja ka se­nis­te­le ela­ni­ke­le väl­ja pan­nud au­hin­nad. Ani­ja val­la­ma­jas loo­si­tak­se au­hin­nad ree­del, 6. jaa­nua­ril, Kuu­sa­lu val­la­ma­jas toi­mub loo­si­mi­ne es­mas­päe­val, 9. jaa­nua­ril. Raa­si­ku vald ko­da­ni­ku­kam­paa­niat ei kor­ral­da­nud, det­semb­ris oli val­las ela­nik­ke 5326, jaa­nua­ri 2023 al­gu­se sei­su­ga on 5343 ela­nik­ku.

Eelmine artikkelVal­laee­lar­vest Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi­le 30 000 eu­rot
Järgmine artikkelVal­la toe­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se­le