Valk­la Ko­du su­le­tak­se

1286
ELGE HÄRMA. Foto AS Hoolekandeteenused

Mul­lu au­gus­tis Valk­la Ko­du klien­di­töö ju­hi ame­tis­se asu­nud El­ge Här­ma tea­tas Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul, et ko­roo­na­vii­rust klien­ti­del ega töö­ta­ja­tel lei­tud po­le ning lä­hia­jal te­hak­se per­so­na­li­le laus­tes­ti­mi­ne. Ta rää­kis ka, et Valk­la Ko­du ha­ka­tak­se sul­ge­ma, klien­did viiak­se Ees­tis kol­me eri­ne­vas­se ko­dus­se sõl­tu­valt sel­lest, kui­das need val­mi­vad. Ko­li­tak­se eta­pi­vii­si­li­selt, järg­mi­se aas­ta esi­me­ses kvar­ta­lis on Valk­la Ko­du veel ava­tud. Töö­ta­jaid on 70, neist um­bes poo­led on Kuu­sa­lu val­last.