Valk­la kü­la­ko­gu suu­re­nes

480

Kü­la­koo­so­le­ku ot­su­se­ga on Valk­la kü­la­ko­gu koos­sei­su suu­ren­da­tud, pea­le Ma­ria Trei, Pi­ret Pe­ri, Jaak Tae­va­se, Ar­do Piis­kop­pe­li, Hel­le Söö­nur­me, Ind­rek Lin­gi ja Ivar Lips­mäe kuu­lu­vad sin­na ka Liis King, Hei­ki Link ja Ta­nel Tom­son. Koo­so­le­kul va­li­ti Valk­la kü­la­va­ne­maks taas Märt Sil­las­te, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ta ame­tis­se möö­du­nud nä­da­lal. Valk­la kü­la­koo­so­le­kul aru­ta­ti veel, et kü­lap­lat­si võiks te­ha va­na kü­lao­sa tu­le­tõr­je­kuu­ri ala­le Valk­la oja ja maan­tee ris­tu­mis­koh­ta, sel­le ala koos tu­le­tõr­je­kuu­ri­ga võiks võt­ta kü­la ka­su­tus­se. Va­na kü­la­osa bus­si­pea­tu­se juu­res asu­va va­na kõrt­si­hoo­ne fas­saa­di võiks võ­sast ava­da, se­da tu­leks ma­ja ela­ni­ke­ga koos­kõ­las­ta­da. Koo­so­le­kul rää­gi­ti ka, et kü­la on tei­nud et­te­pa­ne­ku muu­ta Valk­la rand ava­li­kuks ran­naks, val­la­va­lit­sus on se­ni ol­nud sei­su­ko­hal, et on see lii­ga ku­lu­kas, ka­su­tus jääb me klii­ma­vöön­dis lü­hia­ja­li­seks.