Vali­mis­te esi­me­ne päev

197

Ko­ha­li­ke vo­li­ko­gu­de va­li­mis­te esi­me­sel päe­val, es­mas­päe­val, 11. ok­toob­ril käis Ani­ja val­la va­li­mis­jaos­kon­nas nr 1, mis asub Keh­ra rah­va­ma­jas, hää­le­ta­mas 37 va­li­jat. Kok­ku on Ani­ja val­las va­li­jaid 4960. Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­jaos­kon­nas nr 1, mil­le asu­koht on Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­lis, oli esi­me­sel päe­val 50 va­li­jat. Kuu­sa­lu val­las on 5179 va­li­jat. Raa­si­ku val­la va­li­mis­jaos­kon­nas nr 2, mis paik­neb Aru­kü­las vallama­jas, käis hää­le­ta­mas 24 va­li­jat. Raa­si­ku val­las on va­li­jaid kok­ku 3972. Lok­sa va­li­mis­jaos­kon­nas käis es­mas­päe­val 27 va­li­jat, Lok­sa lin­nas on see­kord 2131 va­li­jat.