Val­ge­jõe uus kü­la­va­nem on AL­LAN ALA­KÜ­LA

312
ALLAN ALAKÜLA.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Val­ge­jõe kü­la­va­ne­maks Al­lan Ala­kü­la. Kü­la­va­nem va­li­ti koo­so­le­kul, mis toi­mus 21. no­vemb­ril Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust esin­das koo­so­le­kul Ve­ro­ni­ka Laen­de. Val­ge­jõe kül­la on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi sis­se kir­ju­ta­tud 28 hää­leõi­gus­lik­ku ela­nik­ku, neist osa­le­sid koo­so­le­kul 14. Kü­la­va­ne­ma kan­di­daa­diks ain­sa­na esi­ta­tud Al­lan Ala­kü­la va­li­mi­se poolt olid 12 kü­lae­la­nik­ku. Al­lan Ala­kü­la tut­vus­tas ideed suu­ren­da­da kolm­kü­la ehk Val­ge­jõe, Va­na­kü­la ja Parksi ühi­seid te­ge­vu­si ning laien­da­da ko­gu­kon­na piir­kon­da Joa­ves­ki­ni. Aru­ta­ti kü­lap­lat­si re­konst­ruee­ri­mi­se või­ma­lu­si. Koo­so­le­kul moo­dus­ta­ti ka 10-liik­me­li­ne kü­la­ko­gu.

Eelmine artikkelRAUL SIEM: „Usun, et olen Raa­si­kul hea val­la­va­nem.“
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la tub­lid ko­da­ni­kud, spor­di­te­gi­jad ja noo­red ees­ku­jud