Valgejõe külavanemaks valiti ANETE LOMP

2035

Kuusalu vallavalitsus kinnitas Valgejõe külavanemaks Anete Lombi. Külakoosolek toimus 24. augustil. Senine külavanem Leili Valk tegi ülevaate külas korraldatud traditsioonilistest üritustest ja tuletas meelde, et järgmisel aastal on valgejõe 725. aastapäev. Rahvastiku registri järgi on Valgejõe külas 25 18aastast ja vanemat elanikku. Külavanema valimistel osales vallavalitsuse esindajana Andres Paomees. Anete Lombi poolt olid 13 külaelanikku, 2 jäid erapooletuks. Anete Lomp on 20aastane, ta on lõpetanud Loksa keskkooli ja õpib Tallinna Kunstiakadeemias graafikat.