Val­la­sek­re­tä­rist sai Aeg­vii­du val­la vii­ma­ne au­ko­da­nik

1115

Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu vii­ma­sel is­tun­gil, mis toi­mus 20. sep­temb­ril, te­gi vo­li­ko­gu esi­mees Too­mas Tõ­ni­se et­te­pa­ne­ku va­li­da kauaaeg­ne val­la­sek­re­tär An­ne Loik val­la au­ko­da­ni­kuks: „Me po­le vii­mas­tel aas­ta­tel val­la au­ko­da­nik­e ni­me­tu­si eri­ti omis­ta­nud. Tä­na on sel­leks vii­ma­ne või­ma­lus ja meil on ole­mas vää­ri­li­ne ini­me­ne – An­ne Loik, kes on ko­hu­se­tund­lik ja ko­ge­mus­te­ga val­la­sek­re­tär.“ Aeg­vii­du val­la au­ko­da­ni­ku tiit­li­ga kaas­neb vas­tav tun­nis­tus ja val­la süm­boo­li­ka­ga mee­ne. Val­la­le osu­ta­tud väl­ja­paist­va­te tee­ne­te eest au­ko­da­ni­ku ni­me­tu­se päl­vi­nud An­ne Loik on 16. ja üht­la­si vii­ma­ne Aeg­vii­du val­la au­ko­da­nik, ku­na 15. ok­toob­ri va­li­mis­te jä­rel ühi­ne­vad Aeg­vii­du ja Ani­ja ühi­seks Ani­ja val­laks.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­jad käi­vad ühi­selt rah­va­ga koh­tu­mas
Järgmine artikkelAru­kü­las ea­ka­te- ja muu­si­ka­päe­va tä­his­ta­mi­ne