Val­da­des mä­les­ta­ti Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nuid

439
Foto Ere Uibo

Ree­del, 3. jaa­nua­ril vii­sid kait­se­lii­du ja val­la­va­lit­sus­te esin­da­jad pär­jad Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­mär­ki­de juur­de. Sel päe­val kell 10.30 möö­dus 100 aas­tat rel­va­ra­hu keh­ti­ma hak­ka­mi­sest Va­ba­dus­sõ­jas, sa­mal kel­laa­jal helistati Ees­ti ki­ri­ku­tes 100 se­kun­dit ki­ri­ku­kel­la­sid. Ani­ja val­las asetati pär­jad Voo­se, Vet­la, Pris­ke ja La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­ki­de ja Keh­ra raud­tee­jaa­ma, Kuu­sa­lu val­las Valk­la ki­vi ja Kuu­sa­lu kal­mis­tul asu­va au­sam­ba juur­de ning süü­da­ti küün­lad. Küün­lad vii­di ka Kuu­sa­lu kal­mis­tu­le Va­ba­dus­sõ­jas viie huk­ku­nu hau­da­de­le. Raa­si­ku val­las oli mä­les­tus­hetk Raa­si­kul Har­ju-Jaa­ni ki­ri­ku vas­tas mä­les­tus­sam­ba ja ko­lo­nel­leit­nant Jaan Le­pa mä­les­tus­ki­vi juu­res Pe­nin­gil.

Eelmine artikkelHC Keh­ra män­gi­jad osalesid sõp­rus­män­gu­del Riias
Järgmine artikkelKuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses lõp­pes uju­mis­ki­lo­meet­ri­te ko­gu­mi­se võist­lus