Väikeste maakoolide kiituseks

643

Möödunud nädal tõi ajakirjanduses kajastatud arutlusteemadesse jälle keskkoolide pingeread ja riigieksamite tulemused. Loksa kandis oli sellest palju juttu, sest I keskkooli asukoht edetabeli tipus on märkamist ja kõneainet väärt. Loksa õpetajad rõõmustasid, kuid jäid realistideks. Kahel järjestikusel aastal oli lõpuklassis palju võimekaid õpilasi, põhjendasid nad head positsiooni edetabelis.

Nii Kuusalu kui Kolga kooli kuldmedaliga lõpetanud neiud kiitsid, et väiksemas maakoolis on õpetajal aega õpilasega tegeleda, kui õpilasel on huvi ja palub abi. Kes tahab ennast arendada, sellele tullakse vastu, suures koolis ei pruugi õpetajal olla aega igaühega individuaalselt töötada.