Õppima Pikavere kooli – miks ka mitte?

923

Lumevallide vahelt vaadates tundub kevad veel üsna mägede taga, kuid kevadele järgneb lennukas suvi ja juba ongi uus kooliaasta käes. Kus ja millises koolis oma kooliteed alustada või jätkata? Kas tõusta pimedatel talvehommikutel varavalges ning asuda teele Tallinna poole või hoopis veel veidike unerüpes olla ning seada sammud koolibussi peale, mis toob Raasiku valla lapsed Pikavere kooli?

Pikavere koolis õpivad lapsed 1.-6. klassini, lasteaia liitrühmas on  noorimad 2- aastased lapsed. Perele on see mugav: sama pere lapsed on koolis ja lasteaias koos ühes ja samas majas.

Hea haridus saab alguse heast õpetajast, kes äratab õpilastes õpihuvi ning suunab õppeprotsessi. Pikavere koolis töötavad head õpetajad, kes on osanud õpilastes maailma vastu huvi äratada ning iga õpilase  andeid ja võimeid arendada. Meie koolis õpib valla parim suusatüdruk, kes saavutab oma vanuses vabariigi tasemel häid kohti; Harjumaa etluskonkursi II koha omanik; valla lauluvõistluse laureaadid. Kooli pidupäevadel osalevad etendustes kõik õpilased, igaühele on alati jätkunud oma roll. Neljadele- viitele ja ainult viitele õpivad rohkem kui pooled õpilased. Puudulikke veerandihindeid on olnud sellel õppeaastal vaid ühel õpilasel ja seegi ühes õppeaines. Koolis töötab kahel päeval nädalas logopeed  ning lisaks on iga päev pärast koolitunde mängu- ja õppimistund, kus  leitakse koolitunnis arusaamatust tekitanud ülesandele õpetaja abiga samal päeval lahendus.

Avar  maailm tuleb Pikaverre interneti vahendusel.  Praegu on ühes klassis puutetundlik tahvel ja õpilase arvuti töökoht. Alates eelolevast sügisest saavad   klassiruumides olema õpilaste kasutuses arvutid, et vajadusel  tunni ajal vajalikku infot leida, e-teste  või e-töövihiku ülesandeid täita.

Iga õppeveerandi lõpus toimub õppekäik kas Tallinna või Tartusse, õpilased osalevad mitmesugustes ainealastes ja üldharivates projektides ja võistlustel.
Osalesime rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel, Känguru võistlusel ja mitmesugustel ainepäevadel. 4. klasside veebipõhises karjäärimängus saime Harjumaal 2. koha. 2. ja 3. klass osalevad loodushariduslikus  projektis „Tere, kevad”.

Huviharidus ja huvitegevus on kooli palge kujundajad. Koolis tegutsevad  muusikaringid, näitering, mänguring, käsitöö- ja puutöö ringid, matkaring, robootikaring ning džuudoring. Ringide tegevus kestab esmaspäevast neljapäevani kuni kella 15.45ni. Kuni kella 14ni on lapsed, kel koolitunnid läbi, mänguringis. Kellel  vaja, saab ka õpetajalt õppimises abi. Tänu muusikaringidele läheb eel-olevale laulupeole kolmandik kooli õpilastest. Ringides osalemine on õpilastele tasuta, vaid džuudoringis tuleb tasuda osalustasu. Õpilased, kes jäävad pärast klassitunde ringidesse, on saanud  seni tasuta lõunaeinet.

Teisipäeval, 12. aprillil on Pikavere lasteaias-algkoolis lahtiste uste päev. Esimesse klassi tulevad lapsed on oodatud koos vanematega praeguse 1. klassi koolitunde kaema ja kooliellu sisse elama, praeguste õpilaste vanemad on oodatud osalema oma laste koolitundides. Uksed on valla hommikul kella kaheksast kuni kolmeni pealelõunal. Kas Pikaverest saab hea hariduse? Oma silm on kuningas!

Eelmine artikkelLöödi meest
Järgmine artikkelArukülas uputab ka sel kevadel