Uus seadus lubab omavalitsustel rohkem laenu võtta

632

Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves kuulutas 29. septembril välja riigikogus 16. septembril vastu võetud „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse”, mis jõustub 1. jaanuaril 2011 ja rakendatakse järkjärgult aastatel 2011-2013. Järgmi­se, 2011. aasta eelarved koostatakse veel valla- ja linna­eel­arve seaduse alusel. Uus seadus sätestab omavalitsuste eel­arvetega seonduva, finants­distsipliini tagamise meet­­med ning raske finants­olukorra ohu kõrvaldamise põhi­mõtted. Vallad-linnad saavad suurema õiguse võtta ja anda laenu sihtasutustele, MTÜdele, äriühingutele. Tõstetakse lubatavat laenupiiri sellistele omavalitsustele, kes on võimelised tagasi maksma. Seadusesse on kirjutatud ka nõue, et juhul, kui riik suurendab omavalitsuste kohustusi või vähendab sissetulekut, tuleb vahe kompenseerida.