Türkmenistani de­le­gat­sioon Kuu­sa­lu val­las

619

Möö­du­nud nä­da­lal kü­las­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sust Türk­menis­ta­ni 4liik­me­li­ne de­le­gat­sioon, kes uu­ris Ees­tis e-rii­ki ning maa- ja oman­di­re­for­mi. Kuu­sa­lu val­da tul­di maa-ame­ti soo­vi­tu­sel. Kü­la­li­sed võt­sid vas­tu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, abi­val­la­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar, pea­maa­kor­ral­da­ja Pee­ter Raud­sepp ja ehi­tuss­pet­sia­list Lju­bov Beg­lo­va. Rää­gi­ti maa­re­for­mist, sel­le­ga seo­tud prob­lee­mi­dest ja e-toi­min­gu­test, käi­di re­no­vee­ri­tud Kiiu mõi­sas ja Kiiu las­teaias.Külalised rääkisid – neil jagati maad tasuta, kuid jäi kasutuseta, riik võttis tagasi. Nüüd alustati reformiga uuesti.