Tur­bu­nee­me kü­la­va­nem on KA­LEV KLAUS

1494

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus va­bas­tas 20. juu­ni is­tun­gil Tur­bu­nee­me se­ni­se kü­la­va­ne­ma Ai­vo Jan­te­ri ame­tist ja kin­ni­tas uueks kü­la­va­ne­maks Ka­lev Klau­si. Tur­bu­nee­me kü­la va­lis uue kü­la­va­ne­ma 3. juu­ni koo­so­le­kul, kus val­la­va­lit­sust esin­das Rei­jo Roos. Kõik koo­so­le­kul osa­le­nud 16 kü­lae­la­nik­ku hää­le­ta­sid Ka­lev Klau­si poolt. Se­ni­ne kü­la­va­nem Ai­vo Jan­ter as­tus ame­tist ta­ga­si omal soo­vil, põh­jen­da­des, et on 10 aas­tat ol­nud kü­la et­te­võt­mis­te eest­ve­da­ja, aeg on an­da ko­hus­tu­sed üle järg­mi­se­le kü­la­va­ne­ma­le.

Eelmine artikkelAni­ja mõi­sa­hõn­gu­li­sel koh­vi­ku­te­päe­val oli 13 müü­gi­let­ti
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ja Gur­jaa­ni sõp­rus­le­ping