Tulumaksusoodustusega ühenduste nimekiri on avatud täienemiseks

1537

Lianne Teder,
MTÜde konsultant

Tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kuuluvad ühingud saavad deklareerida vastuvõetavad annetused ning üksikisikutel arvestatakse need tuludeklaratsioonis tulumaksuvaba miinimumi hulka.
Avalikes huvides ja heategevuslikult tegutsevatele nimekirja kuuluvatele ühingutele laieneb teisigi tulumaksuseadusest tulenevaid soodustusi.
HEAK pakub ettevalmistust taotlejatele
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) korraldab 4.veebruaril väikese tasu eest koolituse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja taotlejatele. Alari Rammo juhtimisel vaadatakse üle ühendusele esitatavad nõuded nimekirja kuulumiseks, kohustused ja soodustused nimekirjas olevatele ühendustele ning tuuakse mõned kohtulahendite näited.
Uuendatud korra kohaselt on tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja taotlemise tähtaeg 1. märts. Taotluste alusel tehakse otsused 1. maiks ning nimekirja kantakse ühing 1. juulist.
Taotluse esitamise ajaks peab ühing olema tegutsenud vähemalt kuus kuud ning olema esitanud selle perioodi kohta  majandusaasta  aruande  registrile. Tingimused nimekirja kuulumiseks on kehtestatud tulumaksuseaduses § 11. Esmane eeldus on ühingu tegutsemine avalikes huvides ja heategevuslikult, mis seaduse mõistes tähendab kauba, teenuse või muu hüve pakkumist peamiselt tasuta või muul tulu mittetaotleval või üldkättesaadaval viisil.
Järgmine nimekirja taotlemise aeg on 1. september, mille kohta tehakse otsus 1. novembriks ning ühing  kantakse  nimekirja  1.  jaanuarist 2016.aastal. Seega on ühendustel, kes tegutsevad nimekirja kuuluvate nõuetega kooskõlas, parajalt aega oma dokumendid, eelkõige põhikiri üle vaadata. Selleks on ühendustele tasuta kasutada ka abilised MTÜ nõustajate näol maakondlikus arenduskeskuses.
Nimekirjas olevate ühendustel on aeg esitada deklaratsioonid
Nimekirja kuuluvatel ühingutel tuli 2014. aastal saadud kingitused ja annetused deklareerida vormil INF4 hiljemalt 1. veebruaril. Järgmine tähtaeg on vormil INF9 kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni esitamine maksu- ja tolliametile 1. juuliks. Viimast on mugav täita majandusaasta aruande põhjal, kuna see sisaldab mitmesugust infot ühingu majandustegevuse kohta, kõiki tulusid ja kulusid. Silmas pidada võib asjaolu, et esitatud INF9 deklaratsioonid on veebis tasuta kättesaadavad kõikidele soovijatele.
INF9 deklaratsioon tuleb esitada ka neil ühendustel, kes tulumaksusoodustusega nimekirja kanti alates käesoleva aasta 1. jaanuarist.
Juba nimekirjas olevad ühendused peavad vastama samadele nõuetele, mis kehtivad nimekirja kandmisel. Olgu selleks halduskulude vastavus tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele või korduvate hilinemiste keeld maksusummade tasumisel.
Deklaratsioonid ning tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kohta täpsustav info on leitav maksu- ja tolliameti veebilehelt www.emta.ee.

Eelmine artikkelHAIVO LAULIK: „Merepäästjatel on Käsmus raskusi järelkasvuga.“
Järgmine artikkelKehtestati Voose kõrtsi detailplaneering