Kehtestati Voose kõrtsi detailplaneering

1164

Anija vallavolikogu kehtestas Voose kõrtsi maaüksuse, Uuetoa maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusel Voosele kavandatava Eesti Ajaloo Hariduskeskuse jaoks ehitus- ja hoonestusõigus. Keskuse rajaja on MTÜ Voose Kõrts, mille asutasid Tanel Talve ning Riivo Lepp. Tanel Talve sõnul on kõik vajalik eeltöö Eesti Ajaloo Hariduskeskuse rajamiseks tehtud, praegu otsitakse rahastamisallikaid.