Trahv Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­le

1092
URMAS KIRT­SI

Kuu­sa­lu val­la­va­ne­mal Ur­mas Kirt­sil tu­li ta­su­da rii­gi­le 80 trah­viü­hi­kut ehk 320 eu­rot – trahv ame­tii­si­ku toi­min­gu­pii­ran­gu tead­li­ku rik­ku­mi­se eest. Ur­mas Kirt­si hää­le­tas eel­mi­se aas­ta lõ­pus, 31. det­semb­ril toi­mu­nud vo­li­ko­guis­tun­gil en­da­le töö­ta­su mää­ra­mi­se poolt, kui­gi oleks pi­da­nud end hää­le­ta­mi­sest taan­da­ma. Vei­di va­rem, 18. det­semb­ril toi­mus val­las või­mu­pöö­re, vo­li­ko­gu va­lis Ur­mas Kirt­si taas val­la­va­ne­maks. Te­ma vo­li­tu­sed val­la­va­ne­ma hak­ka­sid keh­ti­ma, kui vo­li­ko­gu kin­ni­tas 31. det­semb­ril ame­tis­se uue val­la­va­lit­su­se. Ur­mas Kirt­si osa­les 31. det­semb­ri is­tun­gil veel vo­li­ko­gu­liik­me­na. Jus­tiits­mi­nis­tee­rium al­ga­tas opo­sit­sioo­ni taot­lu­sel jä­re­le­val­ve ning po­lit­sei hak­kas toi­mu­nut uu­ri­ma kor­rupt­sioo­ni­vas­ta­se sea­du­se alu­sel. Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et käis po­lit­seis üt­lu­si and­mas, tun­nis­tas väär­te­gu ning on pa­lu­nud juh­tu­nu pä­rast va­ban­dust nii val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil 30. jaa­nua­ril kui ka aja­le­he­loos: „Vo­li­ko­gu ot­sus­tas 30. jaa­nua­ri is­tun­gil töö­ta­su­de mää­ra­mi­se uues­ti. Olen trah­vi ta­su­nud. Tea­de trah­vi mää­ra­mi­se koh­ta väl­jas­ta­ti mul­le, se­da ei saa­de­tud val­la­maj­ja.“

Eelmine artikkelElekt­ri­li­ne tõu­ke­ra­tas – mis see on?
Järgmine artikkelREI­JO ROOS Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus