JÜ­RI LILL­SOO ei naa­se Ani­ja vo­li­kok­ku

67
JÜRI LILLSOO.

Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon pea­tas Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast vo­li­kok­ku va­li­tud Jü­ri Lill­soo vo­li­tu­sed te­ma aval­du­se alu­sel ku­ni vo­li­ko­gu vo­li­tus­te lõp­pe­mi­se­ni ok­toob­ri­kuus. Ku­na te­ma asen­dus­lii­ge Ind­rek Lill­soo loo­bus vo­li­ko­gu töös osa­le­mast, jät­kab vo­li­ko­gus Jü­ri Lill­soo se­ni­ne asen­dus­lii­ge Han­nes Pik­kel.