„Tor­mis Kõr­veaial“ toe­tu­seks 8000 eu­rot

1361

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus eral­das val­la 2017. aas­ta ee­lar­vest tu­run­dus­te­ge­vus­teks et­te näh­tud sum­ma­dest 8000 eu­rot Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku, he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mi­se mä­les­tu­seks pee­tud 87. sün­niaas­ta­päe­va kont­ser­di „Tor­mis Kõr­veaial“ ku­lu­de kat­teks. Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal toe­tas kont­ser­ti 1000 eu­ro­ga. Kont­ser­dil esi­ne­sid RAM, Jo­han­so­nid, Mer­je Jür­jens ja Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor.