Toe­tu­sed MTÜ-­de­le Kuu­sa­lu val­la re­serv­fon­dist

114
Viinistu rahvamaja.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus eral­das val­la re­serv­fon­dist MTÜ­le Vii­nis­tu Kü­la­selts täien­da­valt 200 eu­rot Vii­nis­tu rah­va­ma­ja korst­na re­mon­diks, va­rem oli an­tud sel­leks val­laee­lar­vest 1500 eu­rot. MTÜ pa­lus li­sa­ra­ha, sest ehi­tus­ma­ter­ja­lid on kal­li­ne­nud, kors­ten on hal­vas sei­sus ja tu­leoht­lik ning tu­leb kor­da te­ha. MTÜ Kõn­nu Kü­la­selts saab val­la re­serv­fon­dist 400 eu­rot ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist (KOP) saa­dud 3600eu­ro­se toe­tu­se küm­ne-p­rot­sen­di­li­seks omao­sa­lu­seks – Kõn­nu kü­la­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­mis­töö­de ko­gu­mak­su­mus on 4000 eu­rot. Ka MTÜ Kol­ga Rah­va Ma­ja saab val­la re­ser­vfon­dist 442 eu­rot KO­Pi toe­tu­se oma­fi­nant­see­rin­gu jaoks. MTÜ-le on lu­ba­tud KO­Pist toe­tust 3969 eu­rot Kol­ga selt­si­ma­ja ko­gu­kon­na­köö­gi mööb­li ja teh­ni­ka ning õuea­la kuu­ri, pin­ki­de ja laua jaoks.

Eelmine artikkelSal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­tu­sõi­gu­se kon­kur­si­tin­gi­mu­sed jäid kinnitamata
Järgmine artikkelMoe­tu­deng KÄ­RO­LIN RAA­DIK Raa­si­ku val­last või­tis ER­KI moe­sõul 2. ko­ha