Toe­tus Raa­si­ku val­la kü­la­de­le

248

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus eral­das kü­la­selt­si­de toe­ta­mi­seks val­laee­lar­vest kuue­le kü­la­le kok­ku 11 539 eu­rot. Kui va­rem jao­ta­ti kü­la­de­le ra­ha kaks kor­da aas­tas, siis vas­ta­valt 1. jaa­nua­ril jõus­tu­nud uue­le kor­ra­le ja­ga­tak­se nüüd ko­gu aas­ta toe­tus kor­ra­ga. Ra­ha jao­tu­se alus on kü­lae­la­ni­ke arv 1. jaa­nua­ri sei­su­ga saab Här­ma kü­la 2689 eu­rot, Ki­vi­loo 1796 eu­rot, Mal­la­ve­re 1752 eu­rot, Pi­ka­ve­re 1987 eu­rot, Rät­la 1738 eu­rot ning Tõ­hel­gi kü­la 1577 eu­rot toe­tust.

Eelmine artikkelKeh­ras teh­ti al­gust hea­kor­ra­ree­de­te­ga
Järgmine artikkelHC Keh­ra C-klas­si tüd­ru­kud võit­sid Ees­ti MV hõ­be­me­da­li