Raasiku vallas võib prügiveohind tõusta

1008

AS Veolia Keskkonnateenused on esitanud vallavalitsusele taotluse prügiveohindade tõstmiseks 1. oktoobrist. Vallavalitsus hakkab teemat arutama augusti lõpus, volikogu septembrikuu istungil. „Vedajal on õigus teatud aja möödudes hinnatõusu taotleda,“ ütles vallavanem Aare Ets. Veolia on põhjustena nimeta-nud kütuse hinna tõusu ja jäätmeveoga liitunute vähe-nemist.  Firma on Raasiku valla prügivedaja 2010. aasta algusest.