Ti­mey Aju­ja­hi 30 pa­re­ma seas

858

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mu­nud idee­de esit­le­mi­se jä­rel sel­gi­ta­ti 100 hul­gast 30, kes pää­se­vad eda­si te­le­kon­kur­si Aju­jaht aren­gup­rog­ram­mi. 30 pa­re­ma seas on ka OÜ Ti­mey, mil­le üks loo­ja on TTÜ tu­deng Mar­tin Möl­lits Aru­kü­last. Ti­mey soo­vib ha­ka­ta toot­ma „pa­rim en­ne“ in­di­kaa­to­reid toi­duai­ne­töös­tu­se­le, need an­na­vad tea­da, kas kaup on hoi­tud nõu­ta­val tem­pe­ra­tuu­ril ehk pii­sa­valt värs­ke. Aju­ja­hi aren­gup­rog­ramm koos­neb koo­li­tus­nä­da­la­va­he­tus­test, tee­maõh­tu­test ning men­tor­lu­sest. Pa­ri­mad mees­kon­nad jät­ka­vad veeb­rua­rist mai­ni ETV te­le­saa­tes Aju­jaht võist­le­mist 60 000eu­ro­se­le au­hin­na­fon­di­le.

Eelmine artikkelAuto­rid esit­le­sid Kol­gas uut raa­ma­tut Ju­min­da mii­ni­la­hin­gust
Järgmine artikkelAru­kü­la Lüü-Türr kan­di­dee­rib Ees­ti vaim­se pä­ran­di ni­mis­tus­se