UR­MO RIS­TI­SAAR lah­kus Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­nist

83
Kuusalu vallamaja

Va­li­mis­ni­me­kir­jast Ühi­ne Ko­du Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud Ur­mo Ris­ti­saar, kes on ku­ni märt­si lõ­pu­ni 2023 pea­ta­nud oma vo­li­tu­sed val­la­vo­li­ko­gu liik­me­na, pa­lus end väl­ja ar­va­ta vo­li­ko­gu ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­nist. Se­ni oli ko­mis­jon 17liik­me­li­ne. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ko­mis­jo­ni esi­me­he Ur­mas Kirt­si et­te­pa­ne­kul eel­mi­se nä­da­la is­tun­gil ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni koos­sei­su 16liik­me­li­se­na – koos­seis jäi teis­te liik­me­te osas sa­maks, uut lii­get juur­de ei võe­tud. Va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du on ko­mis­jo­nis pea­le esi­me­he veel asee­si­mees Mar­tin Ur­va ning Siim Nurk ja Ur­mas Pao­mees; EK­RE ni­me­kir­jast San­der Vald­maa ja Ran­no Pool; va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Mar­ti Hääl, Hei­no Ju­no­lai­nen, And­res Hein­ver ja Ivar Lips­mäe; Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na ettepanekul San­der Aas­na; Ees­ti Kes­k-
e­ra­kon­na ni­me­kir­jast Vär­ner Loots­mann; va­li­mis­lii­du Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu ettepanekul Ar­go Saul; Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gust Joo­sep Mürk, eks­per­ti­de­na He­le­na Sie­mann ja Kal­mer Märt­son.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la taid­le­ja­te tal­ve­peo tee­ma oli „Ees­ti mui­nas­jutt“
Järgmine artikkelTun­nus­tus Aren­dus­ko­ja­le – koos­töö ve­du­ri tiit­li no­mi­nent