Tal­lin­nas sel­gi­ta­ti Har­ju­maa koo­li­de meist­rid si­se­ker­ge­jõus­ti­kus

1534

Tei­si­päe­val, 14. märt­sil toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lu­sed si­se­ker­ge­jõus­ti­kus.
Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te seas tu­li maa­kon­na koo­li­de meist­riks Ma­riann Lui­se Trill­järv Kol­ga koo­list. Ta või­tis esi­ko­ha 300 meet­ri jook­sus aja­ga 50,35 se­kun­dit. Kau­gus­hüp­pes sai Ma­riann Lui­se Trill­järv 4. ko­ha (3.91 meet­rit), Liis­bel Al­met Kuu­sa­lu kesk­koo­list oli kuues (3.72). 60 meet­ri jook­sus tu­li Ker­tu Sas­siad Aru­kü­la põ­hi­koo­list 9,35 se­kun­di­ga nel­jan­daks, Li­set­te Moks Kol­ga koo­list sai 10. ko­ha (9,66). Kõr­gus­hüp­pe lõ­pe­tas 10. ko­ha­ga Ag­net­ha Al­jas­mäe Aru­kü­la koo­list, ta üle­tas kõr­gu­se 1.20 meet­rit.
Ku­ni 5. klas­si pois­te 600 meet­ri jook­sus saa­vu­tas 3. ko­ha Jes­se Lau­ter Kuu­sa­lu koo­list tu­le­mu­se­ga 1.57,68 mi­nu­tit. Alek­sandr Bar­dovs­ki Raa­si­ku põ­hi­koo­list oli sa­mal alal küm­nes (2.00,90). Kau­gus­hüp­pes sai Mar­ten Mänd Kuu­sa­lu kesk­koo­list 4.18 meet­ri­ga 4. ko­ha, Hend­rik Saem Aru­kü­la põ­hi­koo­list oli küm­nes (3.92). Kõr­gus­hüp­pes tu­li nel­jan­daks Ruu­di Pirn­puu Kuu­sa­lu koo­list (1.30 meet­rit), 9. ko­ha sai Mart­ti Neid­la Lok­sa güm­naa­siu­mist (1.25). Ro­bin Ted­re­ma Aru­kü­la koo­list sai 60 meet­ri jook­sus 5. ko­ha (8,94 se­kun­dit) ning Mar­ten Mänd Kuu­sa­lu koo­list 7. ko­ha (8,98).
6.-7. klas­si tüd­ru­ku­test tu­li Har­ju­maa koo­li­de meist­riks Lok­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Alek­sand­ra Kor­tše­no­va, kes või­tis 60 meet­ri jook­su aja­ga 8,49 se­kun­dit. Kau­gus­hüp­pes sai ta 4.73 meet­ri­ga 2. ko­ha, Ma­riel­la Soom Kuu­sa­lu kesk­koo­list oli seits­mes (4.26). 600 meet­ri jook­su lõ­pe­tas nel­jan­da­na Anet­te-Ma­rie Vi­ja Kuu­sa­lu kesk­koo­list (1.52,32). Kuu­li­tõu­kes sai Kert­tu Saag­pakk Kol­ga koo­list 5. ko­ha (8.33 meet­rit) ja An­ni Jõe Lok­sa güm­naa­siu­mist 8. ko­ha (8.04).
6.-7. klas­si pois­test tu­lid koo­li­de meist­riks Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­ne Ar­go Sel­jand, kes või­tis 1000 meet­ri jook­su aja­ga 3.05,55 mi­nu­tit, ning Ta­niel Kurg Kol­ga koo­list, kes oli 12.19 meet­ri­ga pa­rim kuu­li­tõu­kes. 1000 meet­ri jook­sus sai Ke­vin Mõt­tus Lok­sa güm­naa­siu­mist 2. ko­ha (3.17,29), To­mas Un­ger Keh­ra güm­naa­siu­mist oli ühek­sas (3.34,65). Kuu­li­tõu­kes järg­nes Ta­niel Ku­re­le Ris­to Udu­saar Kuu­sa­lu koo­list (9.49), Har­di Oras Raa­si­ku põ­hi­koo­list sai 4. ko­ha (9.01). Ar­go Sel­jand sai kõr­gus­hüp­pes 2. ko­ha (1.55 meet­rit), kau­gus­hüp­pes saa­vu­tas 2. ko­ha And­rei Bek­ker Lok­sa güm­naa­siu­mist (5.12 meet­rit). 60 meet­ri jook­sus tu­li Ar­min Loik Raa­si­ku koo­list 5. ko­ha­le (8,29 se­kun­dit), Karl Ja­co Da­niel Kuu­sa­lu koo­list sai 6. (8,33) ja Ke­vin Mõt­tus Lok­sa koo­list 7. ko­ha (8,34). Esi­küm­nes­se pää­se­sid veel Mar­kus-Mar­ten Fi­la­tov, kes oli kau­gus­hüp­pes ühek­sas (4.40) ning kõr­gus­hüp­pes And­rei Bek­ker Lok­sa ja May­ro Mett Raa­si­ku koo­list, kes said vas­ta­valt 8. ja 10. ko­ha (1.45 ja 1.40).
8.-9. klas­si tüd­ru­ku­test või­tis Lok­sa koo­li õpi­la­ne En­ge­la Ra­ja­mä­gi 1.45 meet­ri­ga kõr­gus­hüp­pe. Maar­ja-Liis Mar­dim Keh­ra koo­list üle­tas 1.35 meet­rit ja tu­li seits­men­daks. Kuu­li­tõu­kes saa­vu­tas 2. ko­ha Cris­ti­na Ki­vi­sik Kuu­sa­lu kesk­koo­list (10.52 meet­rit), Kar­men Ka­se­mets Kol­ga koo­list sai 8. (8.59) ja Gre­te-Ge­te­li Võõ­sa Lok­sa koo­list 10. ko­ha (8.16). 600 meet­ri jook­su lõ­pe­tas 8. ko­ha­ga Eg­le Pri­voi Kuu­sa­lu koo­list (1.58,76), 9. ko­ha sai Ma­rind­ra Soik­ka Keh­ra koo­list (2.03,86). 60 meet­ri jook­sus sai Ing­rid Va­gur Kuu­sa­lu koo­list 10. ko­ha (9,09). Kau­gust hüp­pas Maar­ja-Liis Mar­dim Keh­ra koo­list 4.05 meet­rit, mis an­dis 10. ko­ha.
8.-9. klas­si noor­mees­te kau­gus­hüp­pes tu­li Pjotr San­kin Lok­sa koo­list 5.53 meet­ri­ga 5. ko­ha­le, Ken Pruul Kuu­sa­lu koo­list oli küm­nes (5.18). 60 meet­ri jook­sus sai Pjotr San­kin 7. ko­ha (7.86 meet­rit) ja Ke­vin Jär­vet Aru­kü­la koo­list 10. ko­ha (8.06). 1000 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Kaur Taal Kuu­sa­lu koo­list 8. ko­ha­ga (3.03,54), kõr­gus­hüp­pes oli ka­hek­sas te­ma koo­li­vend Brent Põh­ja­la, kes üle­tas 1.60 meet­rit.
10.-12. klas­si nei­du­de kõr­gus­hüp­pes või­tis Anas­ta­sia Van­dysh Lok­sa güm­naa­siu­mist 1.50 meet­ri­ga 2. ko­ha ning tu­li kau­gus­hüp­pes 4.43 meet­ri­ga kol­man­daks. Kuu­li­tõu­kes saa­vu­tas 3. ko­ha Ma­rei­ke Aver­son Kuu­sa­lu kesk­koo­list (8.72 meet­rit), Maar­ja Moks Lok­sa koo­list oli ka­hek­sas (7.14). 60 meet­ri jook­sus tu­li 5. ko­ha­le Lee­nu-Ma­rie Kuu­se­mets Keh­ra güm­naa­siu­mist (9,07), Ma­rei­ke Aver­son oli kuues (9,12). 600 meet­ri jook­su lõ­pe­tas 6. ko­ha­ga Ee­va-Ma­ria Jõe­sa­lu Kuu­sa­lu koo­list (2.11,05) ja 7. ko­ha­ga Iri­na Knia­ze­va Lok­sa koo­list (2.11,05). San­na Aas­lav-Kaa­sik Kuu­sa­lu koo­list sai kõr­gus­hüp­pes 8. ja Kärt Vol­mer­son Keh­ra koo­list 9. ko­ha, mõ­le­mad üle­ta­sid kõr­gu­se 1.30 meet­rit.
10.-12. klas­si noor­mees­te 1000 meet­ri jook­sus tu­li Mar­ko Laa­ne­mets Kuu­sa­lu koo­list 3. ko­ha­le (2.56,46), Siim Ak­sel Amer Lok­sa koo­list oli nel­jas (2.56,48). Kau­gus­hüp­pes saa­vu­tas 3. ko­ha Joo­nas Laan­pe­re Kuu­sa­lu koo­list (5.87), kuues oli Kaa­rel Eel­mäe Lok­sa koo­list (5.24). 60 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Mat­tias Ida­vain Kuu­sa­lu koo­list nel­jan­da­na (7,68), Kaa­rel Eel­mäe sai 8. ko­ha (8,04). Ka kõr­gus­hüp­pes oli Mat­tias Ida­vain nel­jas (1.65), Siim Ak­sel Amer lõ­pe­tas 6. ko­ha­ga (1.55). Kuu­li­tõu­kes sai 7. ko­ha Kris­to Me­tus Lok­sa koo­list (10.05) ja 9. ko­ha Al­ger Paal­berg Kuu­sa­lu koo­list (9.01).
Kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses oli pa­rim Ko­se güm­naa­sium 1684 punk­ti­ga, järg­ne­sid Saue güm­naa­sium 1598 ja Kuu­sa­lu kesk­kool 1575 punk­ti­ga. Lok­sa güm­naa­sium sai 1452 punk­ti­ga 7. ja Keh­ra güm­naa­sium 764 punk­ti­ga 11. ko­ha. Põ­hi­koo­li­dest või­tis Peet­ri kool 1106 punk­ti­ga, järg­ne­sid Lau­las­maa kool 983, Ääs­mäe põ­hi­koo­li I võist­kond 949 ja nel­jan­da­na Raa­si­ku põ­hi­kool 933 punk­ti­ga. Aru­kü­la põ­hi­kool sai 848 punk­ti­ga 11 ja Kol­ga kool 465 punk­ti­ga 15. ko­ha.

Eelmine artikkelHeit­li­kud il­mad on lõh­ku­nud Kuu­sa­lu val­la kruu­sa­teid
Järgmine artikkelPäev Legodega