TAA­VI TŠERN­JAVS­KI võitis tei­vas­hüp­pe GP

471

2. jaa­nua­ril Tal­lin­nas toi­mu­nud tei­vas­hüp­pe GP eta­pil või­tis mees­te tei­vas­hüp­pe Taa­vi Tšern­javs­ki Kol­ga­kü­last (SK Eli­te Sport), ta üle­tas 4.85 meet­rit. Ku­ni 20aas­tas­te noor­mees­te tei­vas­hüp­pes jäi Ger­man Gu­lya­kov (Kuu­sa­lu SK), kes alis­tas kõr­gu­se 3.65 meet­rit, ja­ga­ma 5.-7. koh­ta. Ku­ni 18aas­tas­te noor­mees­te tei­vas­hüp­pes sai And­rei Bek­ker (Kuu­sa­lu SK) 3.45 meet­ri­ga 5. ko­ha.

Ku­ni 20aas­tas­te nei­du­de 150 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Eg­le Pri­voi 13. ko­ha­ga (21,40). Ku­ni 18aas­tas­te nei­du­de 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus sai Car­men Pa­jus­te 10. ko­ha (10,46) ning 150 meet­ri jook­sus 18. ko­ha (22,12). Ku­ni 16aas­tas­te 150 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Han­na-Lii­sa Kaar­mann 20. (21,33) ja Liis­bet Al­met 35. ko­ha­ga (22,30), 60 tõk­ke­jook­sus an­dis 10,58 se­kun­dit Liis­bet Al­me­ti­le 20. ko­ha. Kuu­li­tõu­kes sai Han­na-Lii­sa Kaar­mann 17. ko­ha (8.60). Kõik nad tree­ni­vad Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bis.