TAA­VI TŠERN­JAVS­KI või­tis Ees­ti-Soo­me-Root­si maa­võist­lu­se

875

16.-17. juu­nil Pär­nu ran­na­staa­dio­nil toi­mu­nud Ees­ti-Soo­me-Root­si mit­me­võist­lu­se maa­võist­lu­sel või­tis mees­te küm­ne­võist­lu­se Kol­ga­kü­la 23­aas­ta­ne ker­ge­jõus­tik­la­ne Taa­vi Tšern­javs­ki.

Taa­vi Tšern­javs­ki esi­ko­ha tu­le­mus oli 7724 punk­ti. Ta sai kolm ala­või­tu – 400 meet­ri jook­sus, ket­ta­hei­tes ja tei­vas­hüp­pes ning 110 meet­ri tõk­ke­jook­sus 2. tu­le­mu­se, kau­gus­hüp­pes ja 1500 meet­ri jook­sus oli kol­mas. Taa­vi Tšern­javs­ki ük­si­ka­la­de tu­le­mu­sed olid: 100 meet­ri jooks – 11,24 se­kun­dit (808 punk­ti), kau­gus­hü­pe – 6.89 meet­rit (788), kuu­li­tõu­ge – 13.76 meet­rit (714), kõr­gus­hü­pe – 1.92 meet­rit (731), 400 meet­ri jooks – 49,29 se­kun­dit (848), 110 meet­ri tõk­ke­jooks – 14,77 se­kun­dit (878), ket­ta­hei­de – 43.47 meet­rit (735), tei­vas­hü­pe – 4.78 meet­rit (843), oda­vi­se – 57.73 meet­rit (704), 1500 meet­ri jooks – 4.40,80 meet­rit (675).

Eelmine artikkelKuu­sa­lu valla kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­n
Järgmine artikkelAru­kü­las ehitab Nord­lin Ehi­tus