Suvi­sed peod on ala­nud

39

Vä­si­tav ko­roo­na-aeg on möö­das, taas kor­ral­da­tak­se suu­re­maid rah­vaü­ri­tu­si ning saa­dak­se üle pi­ka aja kok­ku. En­ne jaa­ni­päe­va pee­ti lõ­puak­tu­si. Pal­ju õn­ne güm­naa­siu­mi ja põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­ja­te­le!

Üli­pa­la­vad päe­vad on mee­li­ta­nud pal­jud ran­da või jät­nud tup­pa var­ju­le, kuid rah­vast on ja­gu­nud ka pi­du­de­le. Eel­mi­ne lau­päev oli Kol­gas pi­du­päev. Es­malt ava­ti Kol­ga selt­si­ma­ja, mi­da on kor­ras­ta­tud üle küm­ne aas­ta. Seal­sa­mas kõr­val la­vaau­gus järg­nes Kol­ga ka­rap, esi­ne­sid Kol­ga laul­jad, tant­si­jad ja muu­si­kud, ül­la­tu­set­teas­te te­gid Rein T. Re­ba­ne koos Ca­mil­le’i ja Emil Ru­ti­ku­ga.

Pü­ha­de tõt­tu jõuab leht lu­ge­ja­te­ni see­kord 25. juu­nil ja järg­mi­ne Sõ­nu­mi­too­ja il­mub 7. juu­lil. Ilu­sat su­ve jät­ku!

Eelmine artikkelHaras al­gas sa­da­ma­hoo­ne ehi­tus
Järgmine artikkelAru­kü­la uus pääs­te­de­poo on val­mis